Ära lase koroonaviirusel rünnata!

Kaitse end ja oma lähedasi koroonaviiruse eest – vaktsineeri apteegis.

Leia lähim apteek

COVID-19 vaktsineerimine Eestis 

COVID-19 viiruse leviku ja haigestumise vähendamiseks on vajalik elanikkonna vaktsineerimine. Mida suurem on vaktsineeritute osakaal, seda väiksem on haiguse levik. Vaktsineerimine ei pööra ühiskonda otsekohe tavaellu tagasi, kuid aitab enamikul inimestest sümptomitega ja raskelt kulgevat COVID-19 viirushaigust vältida.

Vaktsineerimine toimub Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaani järgi.

Üldine info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis

  •  Vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
  • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
  • Vaktsineerimine on avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 12-aastased
  • Kes saavad vaktsineerida?
  • 17. juunist oodatakse vaktsineerima kõiki Eesti elanikke alates 12. eluaastast.
  • Vaktsineerimine lükatakse ajutiselt edasi, kui sul on parajasti kõrge palavik, põed hetkel COVID-19 haigust või oled olnud lähikontaktne.
  • COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga 6. kuul pärast tervenemist ning seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpetatuks. Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, on soovituslik vaktsineerida vaid ühe doosiga pikaajalise kaitse tagamiseks. Läbipõdenutele ei ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sel juhul olla vaktsiini reaktogeensus kõrgem ja esineda rohkem kõrvaltoimeid.
  • Kui inimene haigestub 2 nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist COVID-19 haigusesse, tuleks lugeda ta läbipõdenuks ning vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt 6. kuul pärast tervenemist. Seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpetatuks. Inimesele, kes on vaktsineeritud ühe doosiga ja kes haigestub COVID-19 haigusesse rohkem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, kuid enne teise doosi saamist, ei ole vajalik teist doosi manustada ning vaktsineerimiskuuri võib lugeda lõpetatuks.
  • Vaktsineerimise võimaluste lisandumise kohta saad infot vaktsineeri.ee uudistest ja üldistest teavituskanalitest.

Allikas: vaktsineeri.ee, itk.ee